1. Największą i najbardziej reprezentacyjną salą Bazaru jest Sala Biała. Fot. ze zbiorów Bazar Poznański
1. Największą i najbardziej reprezentacyjną salą Bazaru jest Sala Biała. Fot. ze zbiorów Bazar Poznański
1. Największą i najbardziej reprezentacyjną salą Bazaru jest Sala Biała. Fot. ze zbiorów Bazar Poznański

Od chwili powstania Bazar był głównym ośrodkiem polskiego życia kulturalnego i towarzyskiego w Poznaniu. Tu odbywały się spotkania, zebrania i bale, których celem była integracja różnych warstw polskiego społeczeństwa, nie wyłączając chłopów z podpoznańskich wsi. Udział we wspólnych przedsięwzięciach wpłynął na skrócenie dystansu między stanami. Wyprzedziło to o wiele lat podobne inicjatywy podejmowane w innych zaborach.

Brama Poznania z lotu ptaka
×