1. Budynek pełnił funkcję bramy wjazdowej do Dzielnicy Zamkowej. Fot. ze zb. BU.
1. Budynek pełnił funkcję bramy wjazdowej do Dzielnicy Zamkowej. Fot. ze zb. BU.
1. Budynek pełnił funkcję bramy wjazdowej do Dzielnicy Zamkowej. Fot. ze zb. BU.

The building used today by the Faculty of Law of Adam Mickiewicz University was built in 1908 to house a banking and lending institution. Its upper floors were residential while the basement was home to a restaurant, a wine house and a beer pub.

Brama Poznania z lotu ptaka
×