Fest Fyrtel Łazarz Spotkanie #2 – 15.03.2018

15.03.2018 spotkaliśmy się po raz drugi w Inkubatorze Kultury Pireus na spotkaniu warsztatowym z cyklu Fest Fyrtel. Tym razem spotkanie zgromadziło łącznie ok. 10 osób.

Gościem spotkania była pani dr Magdalena Mrugalska – Banaszak, która wygłosiła prelekcję pt. „Trzy wsie – trzy historie”, poświęconą Wildzie, Jeżycom i Łazarzowi w ujęciu porównawczym. Jak zaznaczyła prelegentka: pomimo tytułu, w znacznej mierze te trzy obszary łączy jedna – wspólna, bądź równoległa – historia. Usłyszeliśmy o „wildeckich” korzeniach dzisiejszego Łazarza, o uwarunkowaniach wpływających na rozwój tych podmiejskich wsi a następnie – śródmiejskich dzielnic Poznania, o ich cechach wspólnych a także tym, co wyróżniało każdą z nich. Liczymy na kolejne spotkanie podczas edycji wildeckiej!

W części warsztatowej zajęliśmy się stworzeniem „chińskiego portretu” – wyobrażeniem sobie Łazarza jako żywej osoby. Jak opisalibyśmy dzielnicę, gdyby była człowiekiem? Jakie ma cechy charakteru, co lubi, czym się zajmuje, jaki styl życia prowadzi? Jakkolwiek brzmi to nietypowo, przybliża nas do określenia „ducha miejsca” – czyli do podstawowego celu naszych spotkań.

Łazarz zwizualizowany został m.in. jako nieco staromodny, punktualny urzędnik kolejowy z psem, generalnie ułożony, ale też niepokorny i broniący swojego zdania, lubiący nieraz w przypływie emocji spalić kanapę. W innej wersji to twardo stąpający po ziemi, raczej szorstki i twardy mężczyzna o nieco skomplikowanej osobowości.

W każdym stworzonym wyobrażeniu przewijał się wątek „wielu oblicz” Łazarza.

Oprócz „chińskich portretów” warsztaty zaowocowały swobodną, cenną, choć prowadzoną w dość nielicznym gronie, dyskusją na tematy „ogólnołazarskie”.

Zapraszamy na kolejne spotkanie 5 kwietnia 2018 roku. Będziemy kontynuować poszukiwania tożsamości i charakteru fyrtla – prelegentem i współprowadzącym warsztaty będzie Bartosz Małolepszy, specjalista od turystyki kulturowej i marketingu terytorialnego, współ-pomysłodawca projektu Fest Fyrtel.

Brama Poznania z lotu ptaka
×