Fest Fyrtel Łazarz Spotkanie #5 – dziękujemy!

Wczoraj odbyło się ostatnie spotkanie z łazarskiego cyklu Fest Fyrtel.

Tym razem nie było części „wykładowej”, wraz z uczesnitkami warsztatów przystąpiliśmy od razu do pracy. Zebraliśmy w „chmurę atrakcji” wiele obiektów, miejsc, postaci, śladów przeszłości, osobliwości, skojarzeń, historii, opowieści, charakterystycznych haseł, specyficznych punktów.
Podjęliśmy próbę ujęcia ich w kategorie i zbiory, które lepiej pozwolą nam usystematyzować to, co warte pokazania na Łazarzu. Teraz bierzemy się za dalszą pracę – efekty, mamy nadzieję, zobaczycie już wkrótce zaczną pojawiać się tutaj, a następnie na www.festfyrtel.pl

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniach – wczorajszym i wcześniejszych!

Brama Poznania z lotu ptaka
×