Miasto jak się patrzy 14.01. – 25.03.2018

O obliczu miasta decyduje jego przestrzeń publiczna. Nieprzypadkowo określenie „miasto” wiąże się ze słowem „miejsce”. Oznacza bowiem przestrzeń tworzącą ramy do życia mieszkańców. Zmieniającym się w czasie warunkom, pojawianiu się nowych wyzwań i przeszkód towarzyszyła ewolucja sposobu patrzenia na miasto. Jaki był przepis na miasto idealne? Gdzie poszukiwały go wcześniejsze pokolenia? Czy udało im się go zrealizować? Kluczem do odpowiedzi na te pytania jest dziedzictwo urbanistyczne i architektoniczne Poznania.

Wystawa „Miasto jak się patrzy” to opowieść o przeobrażeniach jakim w ciągu wieków ulegał układ przestrzenny Poznania oraz czynnikach wpływających na kształt tego procesu. W odwołaniu do idei interpretacji dziedzictwa, na której opiera swą działalność Brama Poznania, zaprezentowane zostaną historyczne panoramy i plany miasta, które posłużą za tło dla rozważań o potrzebach i dążeniach przyświecających budowniczym Poznania sprzed wieków, a także wpływie ówczesnych decyzji architektonicznych i urbanistycznych na dzisiejsze oblicze miasta.

Wystawa ukazuje proces, za pośrednictwem którego idea miasta  – właściwy dla danej epoki zespół wzorców i koncepcji przestrzennych – zostaje wcielona w życie, tworząc strukturę o niepowtarzalnym charakterze, wynikającym z lokalnych uwarunkowań geograficznych, historycznych i kulturowych. Poznań, jak każde miasto z bogatą przeszłością, daje się odczytywać poprzez uniwersalne kody i symbole zawarte w jego przestrzeni. Wystawa umożliwia ich odszukanie i nazwanie. Opowiada również o narzędziach i metodach, za pomocą których proces kształtowania otoczenia może wpływać nie tylko na warunki życia, lecz również na tożsamość mieszkańców miasta.

W ramach wystawy „Miasto jak się patrzy” organizowany jest specjalny program oprowadzań kuratorskich z elementami animacji adresowany do rodzin z dziećmi, a także cykl wydarzeń towarzyszących, których tematyka koncentruje się wokół historycznych wizji miasta idealnego i sposobów przedstawiania przestrzeni miejskiej w przeszłości.

W 2018 roku przypada 10-lecie uznania historycznego zespołu miejskiego Poznania za pomnik historii. Decyzja ta potwierdziła wyjątkową wartość historyczno-kulturową obszaru, którego położenie pokrywa się z przebiegiem miejskiego szlaku turystycznego – Traktu Królewsko-Cesarskiego. Wystawa „Miasto jak się patrzy” stanowi pierwsze z cyklu wydarzeń organizowanych w Bramie Poznania, związanych z upamiętnieniem jubileuszu ważnego dla dziedzictwa kulturowego miasta.

Brama Poznania z lotu ptaka
×