2. Płynąca przez Poznań Warta rozwidlała się tworząc liczne wyspy. Mapa ze zb. PTPN
2. Płynąca przez Poznań Warta rozwidlała się tworząc liczne wyspy. Mapa ze zb. PTPN
2. Płynąca przez Poznań Warta rozwidlała się tworząc liczne wyspy. Mapa ze zb. PTPN
« 2 z 4 »

Wielkopolski przemysł i rolnictwo potrzebowały okna na świat. Do transportu wyprodukowanych tu towarów postanowiono wykorzystać Wartę. Od 1873 r. przystąpiono do jej regulacji, aby uruchomić transport rzeczny. Związane to było z akcją rozbudowy sieci wodnej w Prusach. Rzeka stała się więc narzędziem zapewniającym tanią i łatwą komunikację ze stołecznym Berlinem oraz portami morskimi w Szczecinie i Hamburgu.
Warta mimo, że stanowiła źródło dochodów, była jednak także dużym zagrożeniem dla Poznania. Aby uniknąć skutków katastrofalnych powodzi przeprowadzono na początku XX wieku na Chwaliszewie inwestycje na szeroką skalę: podwyższono sztucznie wyspę, wybudowano potężne wały i mury przeciwpowodziowe.

Brama Poznania z lotu ptaka
×