1. Gimnazjum św. Marii Magdaleny znane było zawsze z wysokiego poziomu nauczania. Fot. Jarosław Tritt.
1. Gimnazjum św. Marii Magdaleny znane było zawsze z wysokiego poziomu nauczania. Fot. Jarosław Tritt.
1. Gimnazjum św. Marii Magdaleny znane było zawsze z wysokiego poziomu nauczania. Fot. Jarosław Tritt.

W połowie lat 30. XIX wieku zostały utworzone dwa gimnazja w mieście, tak powstały szkoły imienia Fryderyka Wilhelma dla młodzieży protestanckiej oraz Marii Magdaleny dla młodzieży katolickiej. Szkoła katolicka była w prostej linii spadkobierczynią wszystkich naukowych doświadczeń w dziejach miasta. Łączyła dziedzictwo doświadczeń najstarszej, znanej, świeckiej szkoły działającej przy kolegiacie miejskiej w początkach XIV wieku, Akademii Lubrańskiego i Kolegium Jezuickiego. Mimo czerpania wiedzy z przeszłości, wciąż ulepszano model edukacyjny, pracując także nad charakterem młodzieży. Wysoki poziom wymagań sprawiał, ze uczniowie zmuszeni byli nie raz powtarzać rok. Indywidualne podejście do każdego ucznia sprawiło, że gimnazjum stało się kuźnią elit nie tylko Wielkopolskich.

Nowatorskie metody kształcenia na najwyższy poziomie doprowadziły do tego, że jej ukończenie równoznaczne było z ukończeniem studiów klasycznych w reszcie uniwersytetów europejskich.

Brama Poznania z lotu ptaka
×