1. Tuż obok bernardynów - swój kościół i klasztor wzniosły bernardynki. Pocztówka. ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej.
1. Tuż obok bernardynów - swój kościół i klasztor wzniosły bernardynki. Pocztówka. ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej.
1. Tuż obok bernardynów - swój kościół i klasztor wzniosły bernardynki. Pocztówka ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej.
« 1 z 3 »

W ślad za ojcami bernardynami podążała żeńska gałąź zakonu. Surowa reguła tercjarek, zwanych popularnie w Polsce bernardynkami, a w Poznaniu czasem klarkami (od św. Klary), nie pozwoliła mniszkom na aktywne uczestnictwo w życiu miasta, ale i one potrafiły zabiegać o rząd dusz. Pod koniec XVI stulecia otrzymały za pośrednictwem dziekana kapituły katedralnej Andrzeja Kościeleckiego figurę Salvator Mundi (Zbawiciel Świata), sprowadzoną z grot pod bazyliką watykańską. Figura przez wieki uważana była za cudowną. W XVII wieku przybywały liczne pielgrzymki, by przed nią oddać się modlitwie.

Sąsiadująca z kościołem kamienica, niegdyś będąca w posiadaniu bernardynek, w XIX wieku dała początek szpitalowi Przemienienia Pańskiego.

Brama Poznania z lotu ptaka
×