1. Kościół Bożego Ciała i klasztor karmelitów trzewiczkowych zbudowane zostały w XV wieku na przedmieściach Poznania. Fot. CDN Media.
1. Kościół Bożego Ciała i klasztor karmelitów trzewiczkowych zbudowane zostały w XV wieku na przedmieściach Poznania. Fot. CDN Media.
1. Kościół Bożego Ciała i klasztor karmelitów trzewiczkowych zbudowane zostały w XV wieku na przedmieściach Poznania. Fot. CDN Media.
« 1 z 6 »

Kościół Bożego Ciała w Poznaniu jest miejscem, w którym kolejne pokolenia mieszkańców miasta zaspokajało swoje potrzeby duchowe. Od momentu fundacji Kościoła i klasztoru karmelitów trzewiczkowych na przełomie XIV i XV wieku, to jedno z pierwszych i najważniejszych sanktuariów na ziemiach polskich. Zgodnie z tradycją w miejscu gdzie stanęła monumentalna świątynia ukazały się trzy hostie, które zbezczeszczono i wrzucono do studni na terenie miasta (zob. kościół Najświętszej krwi pana Jezusa). Cudowne wydarzenie skłoniło lokalną społeczność i króla Władysława Jagiełłę do budowy sanktuarium. Przybywali tu kolejni władcy Polski, lokalni biskupi w pierwszych dniach pontyfikatu, na nabożeństwach zbierało się kilkanaście tysięcy ludzi, a uroczyste procesie od 1440 roku przyciągały pielgrzymów z całego kraju.

Kolejne pokolenia poznaniaków dbały w sposób szczególny o to wyjątkowe miejsce, rozbudowując świątynię i dostosowując do aktualnych trendów w architekturze. Widać to w XV-wiecznej późnogotyckiej bryle kościoła, ozdobionej barokową fasadą.

W fundację kościoła w sposób szczególny zaangażował się król Władysław Jagiełło, podarował on także cenną monstrancję

Brama Poznania z lotu ptaka
×