1. Kościół położony niegdyś nad brzegiem Warty zbudowany został na setkach dębowych pali. Fot. Jarosław Tritt.
1. Kościół położony niegdyś nad brzegiem Warty zbudowany został na setkach dębowych pali. Fot. Jarosław Tritt.
1. Kościół położony niegdyś nad brzegiem Warty zbudowany został na setkach dębowych pali. Fot. Jarosław Tritt.
« 1 z 2 »

Otwarte miasto w XVI i XVII wieku stwarzało mieszkańcom wiele nowych możliwości i przyciągało wyznawców różnych Kościołów. Miejsce szczególne wśród nich zajmowali protestanci przybywający ze Śląska i z Niemiec. Gdy w II połowie XVIII wieku doszło do równouprawnienia wyznań, ewangelicy wspólnymi siłami postanowili wybudować świątynię w Poznaniu. Budowla, wzorem zborów w Warszawie i Lesznie, utrzymana została w formie klasycystyczno-barokowej . Świątynia wybudowana z ogromnym rozmachem, z unikatowym, jasnym wnętrzem była symbolem sukcesu i ofiarności wspólnoty.

W 1945 roku świątynię przejęła no jej wezwanie kościoła Wszystkich Świętych, który stał niegdyś w pobliżu dzisiejszego placu kolegiackiego. Idee przyświecające wspólnocie ewangelickiej widoczne są wewnątrz świątyni. Lokalizacja ołtarza w centrum, a także koncentryczny układ ławek otaczających ołtarz podkreślał szczególnie ważny charakter uczestnictwa członków wspólnoty w nabożeństwie. Usytuowanie ołtarza połączonego z amboną i organami nad nimi wskazywały rolę słowa bożego i muzyki w Kościele ewangelickim.

Brama Poznania z lotu ptaka
×