2. Słowo Boże i muzyka miały wielkie znaczenie dla ewangelików. Wpłynęło to na projekt i aranżację wnętrza kościoła. Fot. Jarosław Tritt.
2. Słowo Boże i muzyka miały wielkie znaczenie dla ewangelików. Wpłynęło to na projekt i aranżację wnętrza kościoła. Fot. Jarosław Tritt.
2. Słowo Boże i muzyka miały wielkie znaczenie dla ewangelików. Wpłynęło to na projekt i aranżację wnętrza kościoła. Fot. Jarosław Tritt.
« 2 z 2 »

Otwarte miasto w XVI i XVII wieku stwarzało mieszkańcom wiele nowych możliwości i przyciągało wyznawców różnych Kościołów. Miejsce szczególne wśród nich zajmowali protestanci przybywający ze Śląska i z Niemiec. Gdy w II połowie XVIII wieku doszło do równouprawnienia wyznań, ewangelicy wspólnymi siłami postanowili wybudować świątynię w Poznaniu. Budowla, wzorem zborów w Warszawie i Lesznie, utrzymana została w formie klasycystyczno-barokowej . Świątynia wybudowana z ogromnym rozmachem, z unikatowym, jasnym wnętrzem była symbolem sukcesu i ofiarności wspólnoty.

W 1945 roku świątynię przejęła no jej wezwanie kościoła Wszystkich Świętych, który stał niegdyś w pobliżu dzisiejszego placu kolegiackiego. Idee przyświecające wspólnocie ewangelickiej widoczne są wewnątrz świątyni. Lokalizacja ołtarza w centrum, a także koncentryczny układ ławek otaczających ołtarz podkreślał szczególnie ważny charakter uczestnictwa członków wspólnoty w nabożeństwie. Usytuowanie ołtarza połączonego z amboną i organami nad nimi wskazywały rolę słowa bożego i muzyki w Kościele ewangelickim.

Brama Poznania z lotu ptaka
×