1. W budynku dawnej loży masońskiej mieści się dziś Muzeum Etnograficzne. Fot. Jarosław Tritt.
1. W budynku dawnej loży masońskiej mieści się dziś Muzeum Etnograficzne. Fot. Jarosław Tritt.
1. W budynku dawnej loży masońskiej mieści się dziś Muzeum Etnograficzne. Fot. Jarosław Tritt.

Loża masońska powstała w Poznaniu na przełomie XVIII i XIX stulecia skupiała ludzi różnych narodowości, religii i poglądów wokół idei doskonalenia duchowego i intelektualnego, wspólnej pracy na rzecz poznania i zrozumienia procesów zachodzących w ówczesnym świecie, należeli do nich najwybitniejsi mieszkańcy miasta, okoliczna arystokracja i inteligencja. Wydarzenia o charakterze narodowowyzwoleńczym, a także patriotyczne postawy części członków sprawiły, że w mieście zaczęło działać kilka loży równocześnie, związanych ze środowiskiem polskim i niemieckim. Mimo podziałów i różnic wybudowano wspólnymi siłami siedzibę dla organizacji, z której korzystanie nigdy nie stało się przyczyną wzajemnych konfliktów. Powstały w 1822 roku budynek przy ul. Grobla 25 otoczony parkiem angielskim uważany był za jeden z najwspanialszych tego rodzaju w obiektów w   tej części Europy. Na fasadzie budynku zachowane są do dziś znaki symbolizujące siedzibę loży. Dziś w jej murach mieści się Muzeum Etnograficzne.

Brama Poznania z lotu ptaka
×