1. Park na tyłach kolegium był ogrodem doświadczalnym poznańskich jezuitów. Fot. Piotr Skórnicki.
1. Park na tyłach kolegium był ogrodem doświadczalnym poznańskich jezuitów. Fot. Piotr Skórnicki.
1. Park na tyłach kolegium był ogrodem doświadczalnym poznańskich jezuitów. Fot. Piotr Skórnicki.
« 1 z 2 »

Na tyłach swojego kolegium jezuici założyli pod koniec XVII wieku ogród – miejsce rekreacji i relaksu. Poprawiło to warunki życia zakonników i studentów. Część ogrodu służyła do eksperymentów botanicznych, w których obserwowano rozwój roślin i zmiany zachodzące w przyrodzie. Ogród doświadczalny służył również jednemu najwybitniejszych polskich jezuitów – Józefowi Rogalińskiemu – w doświadczeniach związanych z prawami fizyki. Wybitny duchowny był autorem wielu dzieł z zakresu fizyki, m.in. podręcznika Doświadczenia skutków rzeczy pod zmysły podpadających wydawanego w kilku tomach w latach 1765–1776, prac i publikacji z zakresu architektury, konstrukcji maszyn i matematyki. Rogaliński był współtwórcą polskiej terminologii w tych dziedzinach. Szczególnie wiele czasu poświęcał astronomii, był twórcą pierwszego w obserwatorium astronomicznego, którego wyposażenie nie odbiegało od instytucji tego rodzaju na zachodzie Europy.

Obecny wygląd ogrodu nawiązuje do stanu z I połowy XIX wieku; łączy style francuskiego ogrodu szpalerowego z parkiem angielskim.

Józef Rogaliński (1728–1802) należy do grona najwybitniejszych Wielkopolan XVIII i XIX wieku. Zasłynął jako twórca poznańskiego ośrodka badań matematyczno-fizycznych, ale także jako reformator systemu szkolnictwa oraz organizator publicznych, bezpłatnych wykładów z fizyki doświadczalnej, w których chętnie uczestniczyli rzemieślnicy poznańscy.

Brama Poznania z lotu ptaka
×