1. Nagrobek bpa Adama Konarskiego wykonany został w XVI wieku. Fot. ze zbiorów UMP.
1. Nagrobek bpa Adama Konarskiego wykonany został w XVI wieku. Fot. ze zbiorów UMP.
1. Nagrobek bpa Adama Konarskiego wykonany został w XVI wieku. Fot. ze zbiorów UMP.
« 1 z 5 »

Biskupi poznańscy byli nie tylko duszpasterzami, ale także dyplomatami. Realizując powierzone im przez władców misje, stawiali sobie za cel obronę polskiej racji stanu. Pochowany w kaplicy Świętej Trójcy Adam Konarski żył w XVI wieku i działał u boku papieża; dbając o państwowe interesy, procesował się z władcą Hiszpanii Filipem II o odzyskanie zawłaszczonego majątku królowej Bony.

Podobnie jak nagrobek rodziny Górków, tak i ten powstał w warsztacie słynnego królewskiego rzeźbiarza Hieronima Canavesiego. Tworząc nagrobek artysta zadbał o upamiętnienie własnego imienia. Łaciński napis na gzymsie głosi: Dzieło Hieronima Canavesiego, który mieszka w Krakowie na ulicy św. Floriana.

Brama Poznania z lotu ptaka
×