1. Nagrobek bpa Andrzeja z Bnina wykonany został w Flandrii w XV wieku. Fot. ze zbiorów UMP
1. Nagrobek bpa Andrzeja z Bnina wykonany został w Flandrii w XV wieku. Fot. ze zbiorów UMP
1. Nagrobek bpa Andrzeja z Bnina wykonany został w Flandrii w XV wieku. Fot. ze zbiorów UMP
« 1 z 2 »

Żyjący w XV wieku Andrzej z Bnina zaprezentowany jest na płycie nagrobnej w otoczeniu apostołów i samego Boga w Bramie Niebieskiej, który zasiada na tronie, trzymając na kolanach oczyszczoną z grzechów duszę biskupa. Dzieło jest znakomitym przykładem brązowych płyt nagrobnych importowanych w XV wieku z Flandrii.

Ważnym obszarem działań biskupa była polityka antykrzyżacka. Dążył do odebrania im zagarniętych polskich ziem. Podczas toczonej z Zakonem wojny wsparł króla pożyczką na opłacenie wynajętych przez niego wojsk. Kiedy jednak zabrakło funduszy, biskup zapłacił im część należności ze swojej prywatnej szkatuły.

Brama Poznania z lotu ptaka
×