1. Nagrobek prymasa Ledóchowskiego został wykonany w dwudziestoleciu międzywojennym. Fot. ze zbiorów UMP
1. Nagrobek prymasa Ledóchowskiego został wykonany w dwudziestoleciu międzywojennym. Fot. ze zbiorów UMP
1. Nagrobek prymasa Ledóchowskiego został wykonany w dwudziestoleciu międzywojennym. Fot. ze zbiorów UMP
« 1 z 3 »

W XIX Ostrów Tumski stał się siedzibą głowy polskiego Kościoła katolickiego – prymasa. Polacy, którzy toczyli wówczas walkę o niepodległość i utrzymanie własnej tożsamości, oczekiwali od niego heroicznej postawy i obrony spraw narodowych. Od 1866 r. funkcję prymasa pełnił Mieczysław Ledóchowski. Celem jego działania stały się sprawy kościelne, a nie narodowe. Konsekwentnie zabraniał Polakom okazywania uczuć patriotycznych w kościele, nie wyrażał zainteresowania ich problemami. Prusakom też powiedział stanowcze „nie” dla ich ingerencji w sprawy kościelne. Naraził się więc jednym i drugim. Kiedy został aresztowany i osadzony w więzieniu przez władze pruskie, zmienił swoje podejście do spraw narodowych. Dla Polaków stał się bohaterem – symbolem prześladowania i krzywdzącej polityki pruskiej.

Brama Poznania z lotu ptaka
×