1. Domniemane relikty misy chrzcielnej. Fot. Łukasz Gdak.
1. Domniemane relikty misy chrzcielnej. Fot. Łukasz Gdak.
1.Relikty domniemanej misy chrzcielnej. Fot. Łukasz Gdak.
« 1 z 10 »

W 1945 r. katedra była zrujnowana. Przed jej odbudową podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań archeologicznych. Mimo, że znalezione pod posadzką katedry relikty wydają się niepozorne, to ich odkrycie dokonało rewolucji w dotychczasowym myśleniu o początkach Polski. Odnalezione w podziemiach katedry relikty, uważane są za pozostałość misy chrzcielnej. Być może właśnie w tym miejscu książę Mieszko przyjął chrzest, wprowadzając tym samym swój kraj do grona chrześcijańskich państw Europy. Katedra poznańska została wzniesiona wspólnym staraniem Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Stała się symbolem budowy niezależności i potęgi państwa ich młodego państwa. Nie dziwi więc fakt, że spoczęli w niej pierwsi władcy: Mieszko zmarł w 992 roku, a jego syn Bolesław w 1025 roku. Groby Piastów, podobnie jak katedra zostały zniszczone podczas najazdu księcia czeskiego Brzetysława w 1039 r. W podziemiach widoczne są relikty pierwszej na ziemiach polskich katedry – wzniesionej tuż po założeniu w Poznaniu biskupstwa w 968 r. Katedra ta została zniszczona podczas najazdu księcia czeskiego Brzetysława w 1039 r. Na jej miejscu zbudowano kolejną katedrę, z której zachowały się ozdobne romańskie kolumny. Budowla ta stanowiła zupełną nowość na ziemiach polskich, pod względem: konstrukcji, techniki budowania, kształtu, rozmachu, ale też symboliki. W krypcie spoczywają arcybiskupi poznańscy i prymasi Polscy.

Brama Poznania z lotu ptaka
×