1. Pomniki Mieszka I i Bolesława Chrobrego zostały wykonane po mistrzowsku przez Christiana Raucha. Fot. Jarosław Tritt
1. Pomniki Mieszka I i Bolesława Chrobrego zostały wykonane po mistrzowsku przez Christiana Raucha. Fot. Jarosław Tritt
1. Pomniki Mieszka I i Bolesława Chrobrego zostały wykonane po mistrzowsku przez Christiana Raucha. Fot. Jarosław Tritt
« 1 z 10 »

W Złotej Kaplicy pochowani zostali pierwsi władcy Polski. Mauzoleum powstało w XIX wieku z inicjatywy biskupa Teofila Wolickiego i hrabiego Edwarda Raczyńskiego. W trudnym dla Polaków okresie zaborów chcieli przypomnieć rodakom o charyzmatycznych władcach i czasach świetności Polski. Wiele lat poświęcili na realizację pomysłu i uparcie dążyli do budowy kaplicy. Wolicki potrafił przekonać do budowy mauzoleum nawet władców wrogich państw: Rosji i Prus. Raczyński jako mecenas sztuki i patriota włożył wiele serca i funduszy w wyposażenie kaplicy.

Niezwykle bogata jest dekoracja malarska i rzeźbiarska kaplicy. Obrazy przedstawiają Mieszka I niszczącego pogańskie bożki oraz cesarza Otton III u grobu pierwszego męczennika ziem polskich – św. Wojciecha. Obraz Wniebowzięcie NMP oraz posadzka z łacińskim napisem Mieszko książę, Bolesław król złożone są z tysięcy drobnych kamieni tworzących mozaikę. Na kopule przedstawiono 20 polskich świętych z centralną postacią błogosławiącego Boga Ojca.

Pomnik przedstawia Mieszka I – księcia pokoju z krzyżem oraz Bolesława Chrobrego króla – wojownika z mieczem. Autor dzieła – berliński rzeźbiarz Christian Rauch otrzymał od hrabiego Edwarda Raczyńskiego szczegółowe wskazówki co do wyglądu twarzy, uzbrojenia, stroju, regaliów władców.

Brama Poznania z lotu ptaka
×