1. Księga ze zbiorów biblioteki króla Zygmunta Augusta. Fot. Jarosław Tritt.
1. Księga ze zbiorów biblioteki króla Zygmunta Augusta. Fot. Jarosław Tritt.
1. Księga ze zbiorów biblioteki króla Zygmunta Augusta. Fot. Jarosław Tritt.
« 1 z 5 »

Archiwum Archidiecezjalne założone w 1925 r. było pierwszą tego typu instytucją w Polsce. W 1933 roku stanowisko dyrektora objął ks. Józef Nowacki. Jako pasjonat historii przystąpił do porządkowania dokumentów i wiedzy na temat diecezji poznańskiej. Przez ręce Nowackiego przeszły chyba wszystkie materiały zgromadzone w archiwum. Musiała być to iście benedyktyńska praca związana z odszyfrowaniem dawnego pisma, tłumaczeniem łaciny i sporządzaniem notatek. Prace księdza przerwała II wojna światowa, która zaprzepaściła niemal cały jego dotychczasowy dorobek. Z tym większym zapałem zabrał się jednak do działania po 1945 r. od nowa gromadząc rozproszone zbiory archiwum.

W swoich zbiorach archiwum posiada dokumenty, z których najstarsze mają już blisko 800 lat. Widnieją na nich autografy papieskie, królewskie i biskupie. W zbiorach znajdują się także średniowieczne, bogato ilustrowane rękopisy, a także księgi, które wyszły spod prasy w czasie, kiedy czcionka drukarska była zupełna nowinką technologiczną.

www.aap.poznan.pl

Brama Poznania z lotu ptaka
×