2. Kanonie jako siedziby kanoników zbudowano w sąsiedztwie katedry. Fot. Bartosz Małolepszy.
2. Kanonie jako siedziby kanoników zbudowano w sąsiedztwie katedry. Fot. Bartosz Małolepszy.
2. Kanonie jako siedziby kanoników zbudowano w sąsiedztwie katedry. Fot. Bartosz Małolepszy.
« 2 z 4 »

Kanonie to zlokalizowane dookoła katedry budynki mieszkalne, które należą do kanoników. Najstarsze zachowane kanonie pochodzą z przełomu XVI i XVII wieku.

Kanonicy tworzyli wspólnie kapitułę poznańską. Jej tradycja sięga już X wieku. W jej skład wchodzili m. in. prepozyt (przewodniczący), dziekan (nadzór nad karnością kleru), kustosz (odpowiedzialny za majątek kapituły), kantor (opieka nad chórem muzycznym), scholastyk (nauczanie i głoszenie kazań). Spoczywały na nich obowiązki służby duchownej przy katedrze, ale przede wszystkim pomoc biskupowi w trudnym procesie administrowania diecezją. Było to dość duże wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt, że aż do XVIII wieku diecezja poznańska należała do najbardziej rozległych w państwie.

Brama Poznania z lotu ptaka
×