1. Płyta upamiętniająca bpa Jordana w katedrze. Fot. Piotr Walichnowski
1. Płyta upamiętniająca bpa Jordana w katedrze. Fot. Piotr Walichnowski
1. Płyta upamiętniająca bpa Jordana w katedrze. Fot. Piotr Walichnowski
« 1 z 3 »

Jordan przybył w X wieku do pogańskiego kraju Mieszka I ze ściśle określonym celem: rozpocząć akcję chrystianizacji księcia i jego poddanych. To on dokonał chrztu księcia w 966 r., uczestniczył w organizacji w Poznaniu pierwszego biskupstwa i budowie pierwszej katedry na ziemiach polskich. Kroniki wspominają, że papież wręczył mu na tę trudną misję niezwykły dar: miecz św. Piotra. Dziś ta jedna z najstarszych polskich relikwii znajduje się na ekspozycji w Muzeum Archidiecezjalnym.

Brama Poznania z lotu ptaka
×