1. Pałac został przebudowany w XIX wieku, kiedy był siedzibą prymasa Polski. Fot. Jarosław Tritt
1. Pałac został przebudowany w XIX wieku, kiedy był siedzibą prymasa Polski. Fot. Jarosław Tritt
1. Pałac został przebudowany w XIX wieku, kiedy był siedzibą prymasa Polski. Fot. Jarosław Tritt
« 1 z 3 »

Rezydencja arcybiskupa poznańskiego była przez ponad 100 lat siedzibą głowy polskiego kościoła katolickiego – prymasa. W okresie zaborów osoba prymas, jak i sam pałac stały się symbolami walki o polską tożsamość. Fasadę budynku zdobią postaci św. Piotra i św. Pawła – patronów katedry i Poznania. Kiedyś były one elementem niezachowanego do dziś, ołtarza katedralnego.

Brama Poznania z lotu ptaka
×