2. Na fasadzie umieszczono postaci św. Piotra i św. Pawła - patronów katedry. Fot. Bartosz Małolepszy
2. Na fasadzie umieszczono postaci św. Piotra i św. Pawła - patronów katedry. Fot. Bartosz Małolepszy
2. Na fasadzie umieszczono postaci św. Piotra i św. Pawła - patronów katedry. Fot. Bartosz Małolepszy
« 2 z 3 »

Rezydencja arcybiskupa poznańskiego była przez ponad 100 lat siedzibą głowy polskiego kościoła katolickiego – prymasa. W okresie zaborów osoba prymas, jak i sam pałac stały się symbolami walki o polską tożsamość. Fasadę budynku zdobią postaci św. Piotra i św. Pawła – patronów katedry i Poznania. Kiedyś były one elementem niezachowanego do dziś, ołtarza katedralnego.

Brama Poznania z lotu ptaka
×