1. Odsłonięcie pomnika było ważnym wydarzeniem, o którym pisano w Tygodniku Ilustrowanym w 1889 (nr 340).
1. Odsłonięcie pomnika było ważnym wydarzeniem, o którym pisano w Tygodniku Ilustrowanym w 1889 (nr 340).
1. Odsłonięcie pomnika było ważnym wydarzeniem, o którym pisano w Tygodniku Ilustrowanym w 1889 (nr 340).
« 1 z 4 »

Pod koniec XVIII wieku, kiedy Poznań i Wielkopolska znalazły się pod panowaniem pruskim, Polacy rozpoczęli walkę o zachowanie narodowej tożsamości i kultury. Jej efektem była budowa pomnika Jana Kochanowskiego, który przyczynił się w okresie renesansu do popularyzacji języka ojczystego. W tym celu powołano specjalny komitet, który przez 5 lat gromadził fundusze, prowadząc społeczną zbiórkę pieniędzy. Ówczesne władze pruskie nie wyraziły jednak zgody na wzniesienie monumentu poecie symbolizującemu polskość. Doszukano się wówczas w archiwaliach, że Kochanowski pełnił funkcję tytularnego prepozyta (proboszcza) poznańskiej katedry. Wykorzystano ten fakt i zgodnie z pruskim prawem postawiono pomnik poświęcony nie polskiemu poecie, ale zwykłemu- niezwykłemu proboszczowi.

Brama Poznania z lotu ptaka
×