1. Wikariaty stanowią miejsce zamieszkania duchownych związanych z funkcjonowaniem katedry. Fot. ze zbiorów UMP.
1. Wikariaty stanowią miejsce zamieszkania duchownych związanych z funkcjonowaniem katedry. Fot. ze zbiorów UMP.
1. Wikariaty stanowią miejsce zamieszkania duchownych związanych z funkcjonowaniem katedry. Fot. ze zbiorów UMP.
« 1 z 5 »

Niewielkie domki przy ul. Posadzego należały do wikariuszy – duchownych związanych z funkcjonowaniem katedry i pełniących w niej posługę kapłańską.

Pod numerem 6 – o czym przypomina tablica pamiątkowa – mieszkał ks. Wacław Gieburowski – wybitny znawca muzyki kościelnej. W 1914 r. objął dyrygenturę nad chórem katedralnym. Jego pasją i celem życiowym była współpraca z zespołem. Gieburowski rozpoczął od generalnej reformy chóru: wprowadzając do niego głosy chłopięce oraz repertuar klasycznej muzyki kościelnej a capella. Zespół ćwiczony pod kierownictwem znakomitego dyrygenta zachwycał perfekcją wykonania. Była ona efektem wieloletniej i mozolnej pracy. Chór osiągnął światową sławę. Wyruszył w europejskie tournee, zdobywając największy poklask na Wystawie Wszechświatowej w Paryżu w 1937 r.

Brama Poznania z lotu ptaka
×