2. Tablica pamiątkowa przypominająca postać ks. Wacaława Gieburowskiego. Fot. ze zbiorów UMP.
2. Tablica pamiątkowa przypominająca postać ks. Wacaława Gieburowskiego. Fot. ze zbiorów UMP.
2. Tablica pamiątkowa przypominająca postać ks. Wacaława Gieburowskiego. Fot. ze zbiorów UMP.
« 2 z 5 »

Niewielkie domki przy ul. Posadzego należały do wikariuszy – duchownych związanych z funkcjonowaniem katedry i pełniących w niej posługę kapłańską.

Pod numerem 6 – o czym przypomina tablica pamiątkowa – mieszkał ks. Wacław Gieburowski – wybitny znawca muzyki kościelnej. W 1914 r. objął dyrygenturę nad chórem katedralnym. Jego pasją i celem życiowym była współpraca z zespołem. Gieburowski rozpoczął od generalnej reformy chóru: wprowadzając do niego głosy chłopięce oraz repertuar klasycznej muzyki kościelnej a capella. Zespół ćwiczony pod kierownictwem znakomitego dyrygenta zachwycał perfekcją wykonania. Była ona efektem wieloletniej i mozolnej pracy. Chór osiągnął światową sławę. Wyruszył w europejskie tournee, zdobywając największy poklask na Wystawie Wszechświatowej w Paryżu w 1937 r.

Brama Poznania z lotu ptaka
×