1. Aleje Marcinkowskiego także obecnie są popularnym miejskim traktem spacerowym. Fot. Jarosław Tritt.
1. Aleje Marcinkowskiego także obecnie są popularnym miejskim traktem spacerowym. Fot. Jarosław Tritt.
« 1 z 3 »

Na przełomie XVIII i XIX wieku władze pruskie dążyły do silniejszego powiązania Poznania ze stołecznym Berlinem. Zainicjowały więc budowę dzielnicy, która miała stanowić zaczątek nowego pruskiego miasta. Rozciągała się ona na zachód od obszaru staromiejskiego, otoczonego średniowiecznymi murami obronnymi. Zgodnie z pierwotnym zamierzeniem w nowej części miasta mieli zamieszkać pruscy urzędnicy i wojskowi. Z czasem jednak osiedlili się tu również Polacy. Nowy układ urbanistyczny miał początkowo formę otwartą, bogatą w elementy parkowo-krajobrazowe. Z początku przy ulicy Wilhelmowskiej wnoszono budynki piętrowe, które z czasem zastępowano reprezentacyjnymi kamienicami i gmachami użyteczności publicznej. Obsadzona drzewami ulica była pierwszą na ziemiach polskich publiczną promenadą miejską, wzorowaną na słynnej berlińskiej Unter den Linden.

Brama Poznania z lotu ptaka
×