1. Biblioteka Raczyńskich jest jedną z największych publicznych książnic w Polsce.
1. Biblioteka Raczyńskich jest jedną z największych publicznych książnic w Polsce. Fot. ze zbiorów BU
« 1 z 3 »

Gdy władze pruskie koncentrowały się na wznoszeniu w Poznaniu twierdzy i koszar, narodziła się inicjatywa o kluczowym znaczeniu dla krzewienia polskości poprzez naukę, kulturę i sztukę. Bracia Edward i Atanazy Raczyńscy podjęli ideę stworzenia poznańskich „Nowych Aten”. Zakładała ona uczynienie ze stolicy Wielkopolski prężnego ośrodka polskiego życia społeczno-kulturalnego. W 1829 roku, mimo trudności czynionych przez niechętną przedsięwzięciu administrację pruską, udało się ukończyć budowę biblioteki. To najstarsza działająca do dziś i jedna z największych publicznych książnic w Polsce. W jej zbiorach znalazło się zarówno wiele cennych rękopisów, starodruków i materiałów źródłowych, jak i książek o charakterze popularnym. Po 1864 roku władze pruskie próbowały uczynić z biblioteki instytucję niemiecką. Dzięki polskiemu księgozbiorowi i pracy polskich bibliotekarzy pozostała ona jednak ostoją polskiej kultury.

W Bibliotece Raczyńskich można skorzystać z bogatych zbiorów literatury pięknej polskiej i obcej, opracowań naukowych oraz popularnonaukowych z szeroko rozumianej humanistyki, a także czasopism i gazet. Najcenniejszą część jej zasobu stanowią zbiory specjalne, na którą składają się rękopisy, stare druki, kartografia, grafika, fotografie, nagrania video i mikrofilmy.

www.bracz.edu.pl

Brama Poznania z lotu ptaka
×