1. Biblioteka posiada cenne zbiory z historii Poznania. Fot. Jarosław Tritt.
1. Biblioteka posiada cenne zbiory z historii Poznania. Fot. Jarosław Tritt.
1. Biblioteka posiada cenne zbiory z historii Poznania. Fot. Jarosław Tritt.

W 1902 roku wzniesiono gmach Biblioteki Cesarza Wilhelma I. Instytucja ta miała prowadzić działalność naukową, a zarazem popularyzować czytelnictwo wśród miejscowych Niemców. Miała również stanowić niemiecką odpowiedź na działalność polskich inicjatyw kulturalno-naukowych, jak Biblioteka Raczyńskich i PTPN. Ważną częścią księgozbioru biblioteki były druki wydawane i kolekcjonowane przez Towarzystwo Historyczne Prowincji Poznańskiej założone przez grono niemieckich archiwistów, wśród których wyróżniał się Adolf Warschauer. Organizacja ta dokumentowała niemiecką przeszłość miasta i regionu dzięki wsparciu państwa pruskiego, które dostrzegało w tym realizację narodowej misji kulturalnej na Wschodzie.

Brama Poznania z lotu ptaka
×