1. Na scenie teatru wystawiano sztuki wyłącznie w języku niemieckim. Fot. ze zbiorów BU.
1. Na scenie teatru wystawiano sztuki wyłącznie w języku niemieckim. Fot. ze zbiorów BU.
1. Na scenie teatru wystawiano sztuki wyłącznie w języku niemieckim. Fot. ze zbiorów BU.
« 1 z 3 »

W reakcji na sukces Teatru Polskiego niedaleko od niego wzniesiono w 1879 roku gmach nowego Teatru Miejskiego, zwanego Niemieckim. Zastąpił on wcześniejszy, przestarzały już obiekt z początków XIX wieku. Teatr powstał dzięki darowi króla pruskiego i pożyczce rządowej, która została udzielona pod warunkiem wystawiania na nowej scenie przedstawień wyłącznie w języku niemieckim. W odróżnieniu od Teatru Polskiego widownia miała tu charakter elitarny, zdominowany przez loże teatralne. Inaczej niż w przypadku wzniesionego przez Polaków Teatru Polskiego, przy budowie teatru miejskiego władze pruskie nie mogły liczyć na ofiarność miejscowych Niemców. W latach 1911–1912 gmach teatru został przebudowany, a jego wnętrza przeznaczone na kawiarnię oraz biura.

Brama Poznania z lotu ptaka
×