1. Bogato zdobione elewacje zamku. Fot. Jarosław Tritt
1. Bogato zdobione elewacje zamku.  Fot. Jarosław Tritt
1. Bogato zdobione elewacje zamku. Fot. Jarosław Tritt
« 1 z 4 »

Najważniejszym obiektem poznańskiego Forum Cesarskiego był zamek wzniesiony dla cesarza Wilhelma II. Budowla ta miała przyczynić się do podniesienia rangi Poznania jako miasta rezydencjonalnego królów pruskich (a zarazem cesarzy niemieckich). Gmachowi nadano formy neoromańskie, demonstrujące siłę i majestat władzy monarszej. Dominujący element budowli stanowiła wysoka wieża – czytelny symbol panowania pruskiej dynastii Hohenzollernów – w której mieściła się niegdyś kaplica zamkowa. Było to pomieszczenie o niezwykle bogatym wystroju, nawiązującym do sztuki bizantyjskiej, stanowiące swoistą ideową opozycję dla znajdującej się na Ostrowie Tumskim Złotej Kaplicy – mauzoleum pierwszych władców polskich.

Brama Poznania z lotu ptaka
×