1. Budynek miał bogato zdobione wnętrza. Fot. fotoportal.poznan.pl
1. Budynek miał bogato zdobione wnętrza. Fot. fotoportal.poznan.pl
1. Budynek miał bogato zdobione wnętrza. Fot. fotoportal.poznan.pl
« 1 z 3 »

W 1909 roku wzniesiono monumentalny gmach pruskiej Królewskiej Komisji Osadniczej. Ta założona na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku instytucja miała za zadanie wykupywanie ziemi z rąk polskich i osadzanie na niej niemieckich gospodarzy. Architektura i wystrój plastyczny gmachu miały wywierać wrażenie na przyszłych kolonistach i zachęcać ich do osiedlenia się na wschodnich kresach Rzeszy. Osadnicy ci korzystali z różnych udogodnień i pomocy finansowej ze strony państwa pruskiego oraz innych instytucji zainteresowanych umacnianiem i rozszerzaniem niemieckiego stanu posiadania w Poznańskiem. Wpłynęło to na pogłębienie niechęci między obiema nacjami. Pruska akcja osadnicza natrafiła na silny opór ze strony polskich inicjatyw społeczno-gospodarczych.

Brama Poznania z lotu ptaka
×