1. Jedna z pierwszych nowoczesnych szkół elementarnych w Poznaniu. Fot. ze zb. BU.
1. Jedna z pierwszych nowoczesnych szkół elementarnych w Poznaniu. Fot. ze zb. BU.
1. Jedna z pierwszych nowoczesnych szkół elementarnych w Poznaniu. Fot. ze zb. BU.

Wraz z powiększaniem się liczby mieszkańców Poznania rosła liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. Wymagało to od władz miejskich budowy nowych placówek oświatowych zapewniających dobre warunki kształcenia. Efektem tych działań było wzniesienie w latach siedemdziesiątych XIX wieku przy Świętym Marcinie pierwszej w Poznaniu nowoczesnej szkoły elementarnej. Na początku XX wieku władze pruskie nasiliły politykę germanizacyjną w szkolnictwie. Usuwanie języka polskiego z nauki religii stało się przyczyną wybuchu strajków uczniowskich, których główną areną były szkoły elementarne. Mimo szykan i represji ze strony władz wzięło w nich udział blisko 100 tysięcy polskich dzieci. W Poznaniu najliczniej strajkowali uczniowie ze szkół położonych na przedmieściach. Choć protest został przez władze stłumiony, odbił się szerokim echem w całej Europie.

Brama Poznania z lotu ptaka
×