1. Budynek miał charakter bankowo-handlowo-mieszkalny. Fot. Jarosław Tritt.
1. Budynek miał charakter bankowo-handlowo-mieszkalny. Fot. Jarosław Tritt.
1. Budynek miał charakter bankowo-handlowo-mieszkalny. Fot. Jarosław Tritt.
« 1 z 2 »

Po przeciwległej do gmachu dawnego Banku Wschodniego stronie dzisiejszego placu Wolności znajduje się wzniesiona w 1912 roku siedziba dawnego Banku Włościańskiego. Była to instytucja gospodarczo-finansowa o wszechstronnym charakterze. Udzielała korzystnych kredytów polskim gospodarzom, ratując ich nierzadko przed zadłużeniem i utratą ziemi na rzecz państwa pruskiego. Z biegiem lat systematycznie rosły obroty banku. Część zgromadzonych środków przeznaczał on na wsparcie polskiego przemysłu. Współzałożycielem i głównym udziałowcem instytucji był Jan Działyński, którego popiersie znajduje się na fasadzie gmachu.

Brama Poznania z lotu ptaka
×