1. Architrektura gmachu jest przykładem tzw. baroku wilhelmińskiego. Fot. Jarosław Tritt.
1. Architrektura gmachu jest przykładem tzw. baroku wilhelmińskiego. Fot. Jarosław Tritt.
1. Architrektura gmachu jest przykładem tzw. baroku wilhelmińskiego. Fot. Jarosław Tritt
« 1 z 2 »

Władze pruskie często podejmowały próby przeciwstawienia się polskim inicjatywom gospodarczym, które postrzegały jako zagrożenie dla niemieckich interesów na Wschodzie. W tym celu wspomagały działalność przedsięwzięć takich jak Bank Wschodni, którego reprezentacyjną siedzibę wzniesiono w 1911 roku. Była to jedna z najpotężniejszych instytucji bankowych w Poznaniu, zasilająca kapitałem niemiecki przemysł i handel. Stanowiła poważną konkurencję dla polskiej bankowości. Monumentalna architektura gmachu banku jest przykładem pruskiego stylu budownictwa określanego mianem „baroku wilhelmińskiego”.

Brama Poznania z lotu ptaka
×