1. Tajna siedziba dowództwa powstania wielkopolskiego. Fot. Jarosław Tritt.
1. Tajna siedziba dowództwa powstania wielkopolskiego. Fot. Jarosław Tritt.
1. Tajna siedziba dowództwa powstania wielkopolskiego. Fot. Jarosław Tritt.

Na początku XX wieku przy głównej ulicy śródmieścia – Świętym Marcinie – wzniesiono hotel Royal, który dobrze wpisał się w reprezentacyjny ciąg wielkomiejskich kamienic. Na przełomie lat 1918 i 1919 przez kilka tygodni mieściło się w nim dowództwo powstania wielkopolskiego. O wyborze tego miejsca przez powstańców zadecydowało dogodne położenie gwarantujące zachowanie konspiracji oraz patriotyczna postawa właścicieli. Powstanie było wielkim zbrojnym zrywem Polaków, dzięki któremu udało się wyzwolić spod władzy niemieckiej Poznań i znaczną część Wielkopolski. Sukces ten wpłynął decydująco na postanowienia konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową, przyznające ten obszar niepodległej Polsce.

Brama Poznania z lotu ptaka
×