1. Typowa poznańska kamienica miejska z początków XIX wieku. Fot. Jarosław Tritt.
1. Typowa poznańska kamienica miejska z początków XIX wieku. Fot. Jarosław Tritt.
1. Typowa poznańska kamienica miejska z początków XIX wieku. Fot. Jarosław Tritt.

Jedna z najstarszych kamienic wzniesionych przy wytyczonej pod koniec XVIII wieku ul. Podgórnej, gościła w krótkim odstępie czasu dwóch skrajnie różnych od siebie mieszkańców. Od 1837 roku aż do swojej śmierci w 1846 roku mieszkał w niej Karol Marcinkowski, który przyczynił się do powołania do życia w tym miejscu dwóch inicjatyw o epokowym znaczeniu dla poznańskiej pracy organicznej – Towarzystwa Naukowej Pomocy i Spółki Akcyjnej Bazar. Rok po śmierci Marcinkowskiego w tym samym domu urodził się Paul von Hindenburg, pruski dowódca z I wojny światowej i późniejszy prezydent Niemiec, który w 1933 roku powierzył władzę kanclerską Adolfowi Hitlerowi.

Brama Poznania z lotu ptaka
×