1. Płaskorzeźba ze św. Marcinem znajduje się nad wejściem do kościoła. Fot. Jarosław Tritt.
1. Płaskorzeźba ze św. Marcinem znajduje się nad wejściem do kościoła. Fot. Jarosław Tritt.
1. Płaskorzeźba ze św. Marcinem znajduje się nad wejściem do kościoła. Fot. Jarosław Tritt.

Gotycka świątynia stanowiła centrum średniowiecznej osady podmiejskiej, którą włączono do Poznania na początku panowania pruskiego. Odpust św. Marcina obchodzony był uroczyście od wieków w stolicy Wielkopolski i jej okolicach. Z połowy XIX wieku pochodzą pierwsze pisane wzmianki o wypieku z tej okazji specjalnych rogali. Według tradycji rogale w obecnej formie pojawiły się pod koniec XIX wieku na odpuście w parafii św. Marcina. Jeden z poznańskich cukierników, odpowiadając na apel proboszcza parafii proszącego o uczczenie święta uczynkiem miłosierdzia, przyniósł pod kościół upieczone rogale i rozdał je ubogim. Potem dołączyli do niego inni i tak narodził się trwający do dziś poznański zwyczaj.

Brama Poznania z lotu ptaka
×