1. Plac był centralnym punktem poznańskiej Dzielnicy Cesarskiej. Fot. Jarosław Tritt.
1. Plac był centralnym punktem poznańskiej Dzielnicy Cesarskiej. Fot. Jarosław Tritt.
1. Plac był centralnym punktem poznańskiej Dzielnicy Cesarskiej. Fot. Jarosław Tritt.
« 1 z 2 »

Gdy pod koniec XIX wieku twierdza przestała pełnić korzystną z punktu widzenia władz pruskich funkcję, postanowiono ją rozebrać. Obszar po zniesionych umocnieniach w zachodniej części Śródmieścia zyskał nazwę Forum Cesarskiego lub, z racji dominującego w nim elementu, Dzielnicy Zamkowej. Centralnym punktem założenia był plac (obecnie plac Mickiewicza), na którym w 1903 roku wzniesiono pomnik znanego ze swej antypolskiej polityki Ottona von Bismarcka. Komponował się on z tzw. Ringiem zaprojektowanym przez Josefa Stübbena, który na terenie pofortecznym zaplanował układ nowoczesnych skwerów i alei. Spowodowało to odwrócenie się miasta „twarzą” ku zachodowi od historycznie polskiego (Stare Miasto) i religijnego (Ostrów Tumski) centrum.

Brama Poznania z lotu ptaka
×