2. Pomnik Bismarcka został wzniesiony z inicjatywy Hakaty. Fot. ze zb. BU.
2. Pomnik Bismarcka został wzniesiony z inicjatywy Hakaty. Fot. ze zb. BU.
2. Pomnik Bismarcka został wzniesiony z inicjatywy Hakaty. Fot. ze zb. BU.
« 2 z 2 »

Gdy pod koniec XIX wieku twierdza przestała pełnić korzystną z punktu widzenia władz pruskich funkcję, postanowiono ją rozebrać. Obszar po zniesionych umocnieniach w zachodniej części Śródmieścia zyskał nazwę Forum Cesarskiego lub, z racji dominującego w nim elementu, Dzielnicy Zamkowej. Centralnym punktem założenia był plac (obecnie plac Mickiewicza), na którym w 1903 roku wzniesiono pomnik znanego ze swej antypolskiej polityki Ottona von Bismarcka. Komponował się on z tzw. Ringiem zaprojektowanym przez Josefa Stübbena, który na terenie pofortecznym zaplanował układ nowoczesnych skwerów i alei. Spowodowało to odwrócenie się miasta „twarzą” ku zachodowi od historycznie polskiego (Stare Miasto) i religijnego (Ostrów Tumski) centrum.

Brama Poznania z lotu ptaka
×