1. Plac Wilhelmowski był częstym miejscem pruskich parad wojskowych. Fot ze zbiorów BU.
1. Plac Wilhelmowski był częstym miejscem pruskich parad wojskowych. Fot ze zbiorów BU.
1. Plac Wilhelmowski był częstym miejscem pruskich parad wojskowych. Fot ze zbiorów BU
« 1 z 3 »

W pierwszej połowie XIX wieku Poznań stał się częścią pruskiego systemu obronnego. Budowa twierdzy z górującą nad miastem cytadelą zaciążyła na dalszym rozwoju stolicy Wielkopolski. System fortyfikacji wokół miasta miał chronić Prusy na wypadek wojny z Rosją oraz akcji zbrojnej ze strony miejscowej ludności polskiej. Wznoszenie umocnień trwało kilka dekad i doprowadziło do zamknięcia Poznania w ciasnym „gorsecie”, w obrębie którego ważną rolę odgrywał miejscowy garnizon. Ilustrację nowej funkcji miasta stanowił plac Wilhelmowski, któremu władze wyznaczyły m.in. rolę placu ćwiczeń wojskowych – ponoć jego wymiary zostały ustalone tak, by mógł pomieścić pułk piechoty. Z czasem miejsce to stało się jednak przede wszystkim nowym centrum życia gospodarczego, kulturalnego i towarzyskiego miasta. Na przełomie XIX i XX wieku wznoszone wokół placu nowoczesne, wielkomiejskie budynki były najbardziej prestiżowymi adresami w Poznaniu.

Brama Poznania z lotu ptaka
×