2. Plac Wilhelmowski był popularnym miejscem spacerów i koncertów miejskich. Fot. ze zbiorów BU.
2. Plac Wilhelmowski był popularnym miejscem spacerów i koncertów miejskich. Fot. ze zbiorów BU.
2. Plac Wilhelmowski był popularnym miejscem spacerów i koncertów miejskich. Fot. ze zbiorów BU.
« 2 z 3 »

W pierwszej połowie XIX wieku Poznań stał się częścią pruskiego systemu obronnego. Budowa twierdzy z górującą nad miastem cytadelą zaciążyła na dalszym rozwoju stolicy Wielkopolski. System fortyfikacji wokół miasta miał chronić Prusy na wypadek wojny z Rosją oraz akcji zbrojnej ze strony miejscowej ludności polskiej. Wznoszenie umocnień trwało kilka dekad i doprowadziło do zamknięcia Poznania w ciasnym „gorsecie”, w obrębie którego ważną rolę odgrywał miejscowy garnizon. Ilustrację nowej funkcji miasta stanowił plac Wilhelmowski, któremu władze wyznaczyły m.in. rolę placu ćwiczeń wojskowych – ponoć jego wymiary zostały ustalone tak, by mógł pomieścić pułk piechoty. Z czasem miejsce to stało się jednak przede wszystkim nowym centrum życia gospodarczego, kulturalnego i towarzyskiego miasta. Na przełomie XIX i XX wieku wznoszone wokół placu nowoczesne, wielkomiejskie budynki były najbardziej prestiżowymi adresami w Poznaniu.

Brama Poznania z lotu ptaka
×