1. W 1908 roku wzniesiono monumentalną kamienicę frontową PTPN. Fot. Jarosław Tritt.
1. W 1908 roku wzniesiono monumentalną kamienicę frontową PTPN. Fot. Jarosław Tritt.
1. W 1908 roku wzniesiono monumentalną kamienicę frontową PTPN. Fot. Jarosław Tritt.
« 1 z 3 »

W tym samym czasie, w którym powstawał Teatr Polski, pojawiła się idea budowy siedziby dla Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ta założona w 1857 roku organizacja była czołową instytucją polskiego życia naukowego w pozbawionej uniwersytetu prowincji poznańskiej. Do Towarzystwa należeli wybitni uczeni (m.in. August Cieszkowski i Karol Libelt), a także liczni miłośnicy nauki i sztuki. Towarzystwo utrzymywało międzynarodowe kontakty naukowe i dbało o relacje z polskimi ośrodkami naukowymi spoza zaboru pruskiego. Dzięki funduszom uzyskanym ze zbiórki społecznej, na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku udało mu się wznieść reprezentacyjny budynek mieszczący muzeum ze zbiorami starożytności, salę posiedzeń i bibliotekę z bogatym księgozbiorem. Podobnie jak w przypadku Teatru Polskiego, zdecydowano się wesprzeć działalność Towarzystwa dochodami z czynszów. Służyła temu wniesiona w 1908 roku monumentalna kamienica frontowa.

Brama Poznania z lotu ptaka
×