1.Teatr powstał dzięki ofiarności Polaków z trzech zaborów. Fot. Jarosław Tritt.
1.Teatr powstał dzięki ofiarności Polaków z trzech zaborów. Fot. Jarosław Tritt.
1. Teatr powstał dzięki ofiarności Polaków z trzech zaborów. Fot. Jarosław Tritt.
« 1 z 2 »

W 1875 roku zainaugurował swoją działalność Teatr Polski. Jego powstanie było skutkiem realizacji dążeń Polaków do zachowania i upowszechnienia kultury narodowej. Było to możliwe dzięki uprzedniemu zniesieniu przepisów wymagających zgody władz na odgrywanie przedstawień w języku innym niż niemiecki. Scena nie miała charakteru elitarnego i przyświecała jej idea dostępności dla szerokiego grona odbiorców. Teatr od początku stał się symbolem polskości i ostoją polskiego słowa w okresie wzmagania się rywalizacji kulturowej ze wspieraną przez władze niemczyzną. Teatr pierwotnie mieścił się na tyłach okazałej kamienicy, której zadaniem było zabezpieczenie funkcjonowania sceny od strony finansowej. Budowa została sfinansowana ze składek społecznych zbieranych wśród Polaków z trzech zaborów. Upamiętnieniem tego jest napis „Naród sobie” umieszczony na fasadzie budynku.

Brama Poznania z lotu ptaka
×