1. Synagoga była dumą społeczności żydowskiej Poznania. Ryc. ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej.
1. Synagoga była dumą społeczności żydowskiej Poznania. Ryc. ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej.
1. Synagoga była dumą społeczności żydowskiej Poznania. Ryc. ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej.
« 1 z 4 »

Tętniące życiem miasto przyciągało wielu kupców i rzemieślników. Liczba mieszkańców na przełomie XIX i XX wieku dynamicznie wzrastała, wymuszając rozwój i rozbudowę. W społeczności miejskiej szczególne miejsce zajmowali od średniowiecza Żydzi. Niewielkie domy modlitwy i szkoła nie były w stanie zaspokoić potrzeb wspólnoty. Ludzie odważni i znający świat potrzebowali rozwoju duchowego w nowej przestrzeni, pielęgnując równocześnie wiarę i tradycję płynącą z Talmudu. Dzięki wspólnym staraniom przy dawnym placu Stawnym w 1907 roku powstała nowa synagoga, mogąca pomieścić 650 mężczyzn i tyle samo kobiet.

Monumentalna budowla silnie oddziaływała na otoczenie. Uwagę przykuwało zgrupowanie wielu brył geometrycznych wokół jednej osi, wyznaczającej część centralną zwieńczoną kopuł. Wskazywała ona miejsce święte, gdzie w Aron ha-kodesz przechowywane były zwoje Tory.

W czasie II wojny światowej synagoga została przekształcona przez Niemców w pływalnię dla żołnierzy Wehrmachtu. Funkcję pływalni pełniła też po wojnie – aż do początków XXI wieku.

Brama Poznania z lotu ptaka
×