2. Zespół zabudowań pojezuickich z lotu ptaka. Fot. CDN Media
2. Zespół zabudowań pojezuickich z lotu ptaka. Fot. CDN Media
2. Zespół zabudowań pojezuickich z lotu ptaka. Fot. CDN Media
« 2 z 4 »

Akademia jezuicka, którą w 1613 roku król Zygmunt III Waza podniósł do rangi uniwersytetu, była drugą uczelnią wyższą w mieście. Studenci pochodzili z różnych warstw społecznych: szlachty, mieszczaństwa, a nawet chłopstwa. Uczelnia stwarzała możliwość awansu i kariery poznaniakom, którzy w niej studiowali. Przybywające do miasta rzesze studentów były również konsumentami towarów i usług oferowanych przez miasto. Sami religijni mieszczanie chętnie wspierali ofiarami i zapisami klasztor oo. Jezuitów.

Kolegium poznańskie słynęło z nauk humanistycznych, wykładowcami byli cudzoziemcy pochodzący z wielu krajów zachodniej i środkowej Europy.

Brama Poznania z lotu ptaka
×