2. Dostępu do miasta broniły mury i 4 bramy miejskie. Ryc. ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2. Dostępu do miasta broniły mury i 4 bramy miejskie. Ryc. ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2. Dostępu do miasta broniły mury i 4 bramy miejskie. Ryc. ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu.
« 2 z 3 »

Mieszkańcy Poznania chcieli czuć się bezpiecznie. Dlatego właśnie musieli stworzyć własny system obronny na wypadek najazdu. Stary system fortyfikacji w XIV i XV wieku został zastąpiony wstęgą solidnych murów miejskich o długości 1700 m i wysokości 7 m. Do miasta wiodły cztery strzeżone bramy. W sytuacji zagrożenia do obrony Poznania stawało nie tylko wojsko, ale i mieszczanie. Rzemieślnikom skupionym w cechach przydzielono do obrony odcinki murów i baszty; stąd ich nazwy: np. krawiecka, kominiarska, rzeźnicza. Kiedy miasto borykało się z kłopotami finansowymi, niektóre baszty oddawano w dzierżawę, na cele mieszkalne. Jedna z baszt, włączona do zabudowań klasztoru katarzynek, przetrwała do dziś.

Część murów miejskich została rozebrana w XVIII i XIX wieku. Ich przebieg zaznaczono w posadzce chodników staromiejskich czerwoną liną cegieł.

Brama Poznania z lotu ptaka
×