1. Budynek administracyjny dopasowany został do zabudowań franciszkańskich. Fot. Jarosław Tritt
1. Budynek administracyjny dopasowany został do zabudowań franciszkańskich. Fot. Jarosław Tritt
1. Budynek administracyjny dopasowany został do zabudowań franciszkańskich. Fot. Jarosław Tritt

Po kasacie klasztoru franciszkanów konwentualnych kościół przekazany został niemieckiej parafii katolickiej, a znaczną część klasztoru rozebrano lub przeznaczono na różne instytucje socjalne. W miejscu jego dawnych zabudowań gospodarczych władze pruskie wzniosły ok. 1912 roku budynek mieszczący biura administracji miejskiej, kasy podatkowe oraz urząd budowlany. Mimo niechęci żywionej do polskich tradycji budynek nawiązuje do form neobarokowych, co zapewnić miało spójność architektoniczną tej części miasta. Skomplikowana bryła budynku nie przysłania jednak świątyni. Szczególną uwagę zwraca neobarokowy szczyt, tworzący wyraźny akcent w perspektywie całej ulicy.

Brama Poznania z lotu ptaka
×