2. Jednym z gości hotelu był cesarz Napoleon Bonaparte. Obraz ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2. Jednym z gości hotelu był cesarz Napoleon Bonaparte. Obraz ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2. Jednym z gości hotelu był cesarz Napoleon Bonaparte. Obraz ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu.
« 2 z 3 »

Poznań jako rozwijające się centrum kultury i handlu potrzebował miejsca, gdzie podróżujący interesanci i urzędnicy w drodze do Berlina mogliby się zatrzymać. Tę funkcję pełnił od końca XVIII wieku Hotel Saski. Był także centrum kulturalnym miasta i miejscem spotkań lokalnego biznesu w I poł. XIX wieku. W sali redutowej hotelu w 1806 roku Napoleon Bonaparte podpisał ważny traktat pokojowy z Saksonią, rozbijając antyfrancuską koalicję. To miejsce jest również symbolem zmian wprowadzonych przez Kodeks Napoleona, zapewniających rozwój samorządności miasta i wolny obrót handlowy.

Brama Poznania z lotu ptaka
×