1. Pałac Górków dominował nad kamienicami mieszczan. Fot. Jarosław Tritt.
1. Pałac Górków dominował nad kamienicami mieszczan. Fot. Jarosław Tritt.
1. Pałac Górków dominował nad kamienicami mieszczan. Fot. Jarosław Tritt.
« 1 z 3 »

Historia miasta to historia rodzin i wybitnych ludzi, którzy dbali o rozwój osobisty i awans. W kolejnych pokoleniach wielkopolskiego rodu Górków spotykamy biskupów, urzędników królewskich, dyplomatów i mecenasów sztuki. Symbolem ich sukcesu jest pałac, wzniesiony w XVI wieku przez wojewodę wielkopolskiego Łukasza i Andrzeja, starostę generalnego Wielkopolski. Zgodnie z przekazami na ostatnim piętrze budynku miały znajdować się stawy z rybami (!). Śladem dawnej potęgi rodu i jego siedziby jest portal z bogatą dekoracją rzeźbiarską przedstawiającą rogi obfitości prowadzący na wspaniały renesansowy dziedziniec (od ul. Klasztornej).

Poznański pałac był główną siedzibą rodu. Górkowie, jedna z najpotężniejszych rodzin magnackich XVI-wiecznej Polski, mieli także rezydencje w stołecznym Krakowie i we Lwowie.

Brama Poznania z lotu ptaka
×